בחירת דירה בבניין 9

כאן אפשר לראות את לצפות ולבחור את הדירות שמעניינות אתכם. ולבדוק את מלאי הדירות הזמין לכם לבחירה. לבחירתכם שני תצוגות:
1. תצוגת הבניין
2. תצוגת סינון מתקדם של כלל הדירות.

כדי להתחיל בתצוגת הבניין, בחרו בניין מתפריט הבחירה.

קומה 4+5

דירה

16

לא במסגרת מחיר למשתכן

דירה

15

לא במסגרת מחיר למשתכן

דירה

14

לא במסגרת מחיר למשתכן

דירה

13

לא במסגרת מחיר למשתכן

קומה 3

דירה

12

נמכר

שליחה העתק קישור הדפסה

דירה 12 |

דגם E

"מובהר בזאת כי מחירי הדירות בפרויקט המפורסמים באתר מעודכנים על פי מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים בגין חודש יוני 2023, אשר התפרסם ביום 15.07.2023. מחירי הדירות יעודכנו בהתאם למדד מחירי תשומות הבנייה אשר יהיה ידוע ביום חתימת הסכם המכר בפועל, ובהתאם להוראות המכרז."

 

המחירים המופיעים באתר הינם לצורכי מידע בלבד. המדיות המצוינות באתר הינן מדירות לפני טיח ו/או כל ציפוי אחר. את החברה יחייבו תוכניות המכר והחוזה החתום בלבד. ט.ל.ח."

שליחה העתק קישור הדפסה

דירה 12 |

דגם E

"מובהר בזאת כי מחירי הדירות בפרויקט המפורסמים באתר מעודכנים על פי מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים בגין חודש יוני 2023, אשר התפרסם ביום 15.07.2023. מחירי הדירות יעודכנו בהתאם למדד מחירי תשומות הבנייה אשר יהיה ידוע ביום חתימת הסכם המכר בפועל, ובהתאם להוראות המכרז."

 

המחירים המופיעים באתר הינם לצורכי מידע בלבד. המדיות המצוינות באתר הינן מדירות לפני טיח ו/או כל ציפוי אחר. את החברה יחייבו תוכניות המכר והחוזה החתום בלבד. ט.ל.ח."

דירה

11

נמכר

שליחה העתק קישור הדפסה

דירה 11 |

דגם E

"מובהר בזאת כי מחירי הדירות בפרויקט המפורסמים באתר מעודכנים על פי מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים בגין חודש יוני 2023, אשר התפרסם ביום 15.07.2023. מחירי הדירות יעודכנו בהתאם למדד מחירי תשומות הבנייה אשר יהיה ידוע ביום חתימת הסכם המכר בפועל, ובהתאם להוראות המכרז."

 

המחירים המופיעים באתר הינם לצורכי מידע בלבד. המדיות המצוינות באתר הינן מדירות לפני טיח ו/או כל ציפוי אחר. את החברה יחייבו תוכניות המכר והחוזה החתום בלבד. ט.ל.ח."

שליחה העתק קישור הדפסה

דירה 11 |

דגם E

"מובהר בזאת כי מחירי הדירות בפרויקט המפורסמים באתר מעודכנים על פי מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים בגין חודש יוני 2023, אשר התפרסם ביום 15.07.2023. מחירי הדירות יעודכנו בהתאם למדד מחירי תשומות הבנייה אשר יהיה ידוע ביום חתימת הסכם המכר בפועל, ובהתאם להוראות המכרז."

 

המחירים המופיעים באתר הינם לצורכי מידע בלבד. המדיות המצוינות באתר הינן מדירות לפני טיח ו/או כל ציפוי אחר. את החברה יחייבו תוכניות המכר והחוזה החתום בלבד. ט.ל.ח."

דירה

10

נמכר

שליחה העתק קישור הדפסה

דירה 10 |

דגם C

"מובהר בזאת כי מחירי הדירות בפרויקט המפורסמים באתר מעודכנים על פי מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים בגין חודש יוני 2023, אשר התפרסם ביום 15.07.2023. מחירי הדירות יעודכנו בהתאם למדד מחירי תשומות הבנייה אשר יהיה ידוע ביום חתימת הסכם המכר בפועל, ובהתאם להוראות המכרז."

 

המחירים המופיעים באתר הינם לצורכי מידע בלבד. המדיות המצוינות באתר הינן מדירות לפני טיח ו/או כל ציפוי אחר. את החברה יחייבו תוכניות המכר והחוזה החתום בלבד. ט.ל.ח."

שליחה העתק קישור הדפסה

דירה 10 |

דגם C

"מובהר בזאת כי מחירי הדירות בפרויקט המפורסמים באתר מעודכנים על פי מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים בגין חודש יוני 2023, אשר התפרסם ביום 15.07.2023. מחירי הדירות יעודכנו בהתאם למדד מחירי תשומות הבנייה אשר יהיה ידוע ביום חתימת הסכם המכר בפועל, ובהתאם להוראות המכרז."

 

המחירים המופיעים באתר הינם לצורכי מידע בלבד. המדיות המצוינות באתר הינן מדירות לפני טיח ו/או כל ציפוי אחר. את החברה יחייבו תוכניות המכר והחוזה החתום בלבד. ט.ל.ח."

דירה

9

נמכר

שליחה העתק קישור הדפסה

דירה 9 |

דגם D

"מובהר בזאת כי מחירי הדירות בפרויקט המפורסמים באתר מעודכנים על פי מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים בגין חודש יוני 2023, אשר התפרסם ביום 15.07.2023. מחירי הדירות יעודכנו בהתאם למדד מחירי תשומות הבנייה אשר יהיה ידוע ביום חתימת הסכם המכר בפועל, ובהתאם להוראות המכרז."

 

המחירים המופיעים באתר הינם לצורכי מידע בלבד. המדיות המצוינות באתר הינן מדירות לפני טיח ו/או כל ציפוי אחר. את החברה יחייבו תוכניות המכר והחוזה החתום בלבד. ט.ל.ח."

שליחה העתק קישור הדפסה

דירה 9 |

דגם D

"מובהר בזאת כי מחירי הדירות בפרויקט המפורסמים באתר מעודכנים על פי מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים בגין חודש יוני 2023, אשר התפרסם ביום 15.07.2023. מחירי הדירות יעודכנו בהתאם למדד מחירי תשומות הבנייה אשר יהיה ידוע ביום חתימת הסכם המכר בפועל, ובהתאם להוראות המכרז."

 

המחירים המופיעים באתר הינם לצורכי מידע בלבד. המדיות המצוינות באתר הינן מדירות לפני טיח ו/או כל ציפוי אחר. את החברה יחייבו תוכניות המכר והחוזה החתום בלבד. ט.ל.ח."

קומה 2

דירה

8

נמכר

שליחה העתק קישור הדפסה

דירה 8 |

דגם E

"מובהר בזאת כי מחירי הדירות בפרויקט המפורסמים באתר מעודכנים על פי מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים בגין חודש יוני 2023, אשר התפרסם ביום 15.07.2023. מחירי הדירות יעודכנו בהתאם למדד מחירי תשומות הבנייה אשר יהיה ידוע ביום חתימת הסכם המכר בפועל, ובהתאם להוראות המכרז."

 

המחירים המופיעים באתר הינם לצורכי מידע בלבד. המדיות המצוינות באתר הינן מדירות לפני טיח ו/או כל ציפוי אחר. את החברה יחייבו תוכניות המכר והחוזה החתום בלבד. ט.ל.ח."

שליחה העתק קישור הדפסה

דירה 8 |

דגם E

"מובהר בזאת כי מחירי הדירות בפרויקט המפורסמים באתר מעודכנים על פי מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים בגין חודש יוני 2023, אשר התפרסם ביום 15.07.2023. מחירי הדירות יעודכנו בהתאם למדד מחירי תשומות הבנייה אשר יהיה ידוע ביום חתימת הסכם המכר בפועל, ובהתאם להוראות המכרז."

 

המחירים המופיעים באתר הינם לצורכי מידע בלבד. המדיות המצוינות באתר הינן מדירות לפני טיח ו/או כל ציפוי אחר. את החברה יחייבו תוכניות המכר והחוזה החתום בלבד. ט.ל.ח."

דירה

7

נמכר

שליחה העתק קישור הדפסה

דירה 7 |

דגם K

"מובהר בזאת כי מחירי הדירות בפרויקט המפורסמים באתר מעודכנים על פי מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים בגין חודש יוני 2023, אשר התפרסם ביום 15.07.2023. מחירי הדירות יעודכנו בהתאם למדד מחירי תשומות הבנייה אשר יהיה ידוע ביום חתימת הסכם המכר בפועל, ובהתאם להוראות המכרז."

 

המחירים המופיעים באתר הינם לצורכי מידע בלבד. המדיות המצוינות באתר הינן מדירות לפני טיח ו/או כל ציפוי אחר. את החברה יחייבו תוכניות המכר והחוזה החתום בלבד. ט.ל.ח."

שליחה העתק קישור הדפסה

דירה 7 |

דגם K

"מובהר בזאת כי מחירי הדירות בפרויקט המפורסמים באתר מעודכנים על פי מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים בגין חודש יוני 2023, אשר התפרסם ביום 15.07.2023. מחירי הדירות יעודכנו בהתאם למדד מחירי תשומות הבנייה אשר יהיה ידוע ביום חתימת הסכם המכר בפועל, ובהתאם להוראות המכרז."

 

המחירים המופיעים באתר הינם לצורכי מידע בלבד. המדיות המצוינות באתר הינן מדירות לפני טיח ו/או כל ציפוי אחר. את החברה יחייבו תוכניות המכר והחוזה החתום בלבד. ט.ל.ח."

דירה

6

נמכר

שליחה העתק קישור הדפסה

דירה 6 |

דגם C

"מובהר בזאת כי מחירי הדירות בפרויקט המפורסמים באתר מעודכנים על פי מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים בגין חודש יוני 2023, אשר התפרסם ביום 15.07.2023. מחירי הדירות יעודכנו בהתאם למדד מחירי תשומות הבנייה אשר יהיה ידוע ביום חתימת הסכם המכר בפועל, ובהתאם להוראות המכרז."

 

המחירים המופיעים באתר הינם לצורכי מידע בלבד. המדיות המצוינות באתר הינן מדירות לפני טיח ו/או כל ציפוי אחר. את החברה יחייבו תוכניות המכר והחוזה החתום בלבד. ט.ל.ח."

שליחה העתק קישור הדפסה

דירה 6 |

דגם C

"מובהר בזאת כי מחירי הדירות בפרויקט המפורסמים באתר מעודכנים על פי מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים בגין חודש יוני 2023, אשר התפרסם ביום 15.07.2023. מחירי הדירות יעודכנו בהתאם למדד מחירי תשומות הבנייה אשר יהיה ידוע ביום חתימת הסכם המכר בפועל, ובהתאם להוראות המכרז."

 

המחירים המופיעים באתר הינם לצורכי מידע בלבד. המדיות המצוינות באתר הינן מדירות לפני טיח ו/או כל ציפוי אחר. את החברה יחייבו תוכניות המכר והחוזה החתום בלבד. ט.ל.ח."

דירה

5

נמכר

שליחה העתק קישור הדפסה

דירה 5 |

דגם D

"מובהר בזאת כי מחירי הדירות בפרויקט המפורסמים באתר מעודכנים על פי מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים בגין חודש יוני 2023, אשר התפרסם ביום 15.07.2023. מחירי הדירות יעודכנו בהתאם למדד מחירי תשומות הבנייה אשר יהיה ידוע ביום חתימת הסכם המכר בפועל, ובהתאם להוראות המכרז."

 

המחירים המופיעים באתר הינם לצורכי מידע בלבד. המדיות המצוינות באתר הינן מדירות לפני טיח ו/או כל ציפוי אחר. את החברה יחייבו תוכניות המכר והחוזה החתום בלבד. ט.ל.ח."

שליחה העתק קישור הדפסה

דירה 5 |

דגם D

"מובהר בזאת כי מחירי הדירות בפרויקט המפורסמים באתר מעודכנים על פי מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים בגין חודש יוני 2023, אשר התפרסם ביום 15.07.2023. מחירי הדירות יעודכנו בהתאם למדד מחירי תשומות הבנייה אשר יהיה ידוע ביום חתימת הסכם המכר בפועל, ובהתאם להוראות המכרז."

 

המחירים המופיעים באתר הינם לצורכי מידע בלבד. המדיות המצוינות באתר הינן מדירות לפני טיח ו/או כל ציפוי אחר. את החברה יחייבו תוכניות המכר והחוזה החתום בלבד. ט.ל.ח."

קומה 1

דירה

4

נמכר

שליחה העתק קישור הדפסה

דירה 4 |

דגם E

"מובהר בזאת כי מחירי הדירות בפרויקט המפורסמים באתר מעודכנים על פי מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים בגין חודש יוני 2023, אשר התפרסם ביום 15.07.2023. מחירי הדירות יעודכנו בהתאם למדד מחירי תשומות הבנייה אשר יהיה ידוע ביום חתימת הסכם המכר בפועל, ובהתאם להוראות המכרז."

 

המחירים המופיעים באתר הינם לצורכי מידע בלבד. המדיות המצוינות באתר הינן מדירות לפני טיח ו/או כל ציפוי אחר. את החברה יחייבו תוכניות המכר והחוזה החתום בלבד. ט.ל.ח."

שליחה העתק קישור הדפסה

דירה 4 |

דגם E

"מובהר בזאת כי מחירי הדירות בפרויקט המפורסמים באתר מעודכנים על פי מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים בגין חודש יוני 2023, אשר התפרסם ביום 15.07.2023. מחירי הדירות יעודכנו בהתאם למדד מחירי תשומות הבנייה אשר יהיה ידוע ביום חתימת הסכם המכר בפועל, ובהתאם להוראות המכרז."

 

המחירים המופיעים באתר הינם לצורכי מידע בלבד. המדיות המצוינות באתר הינן מדירות לפני טיח ו/או כל ציפוי אחר. את החברה יחייבו תוכניות המכר והחוזה החתום בלבד. ט.ל.ח."

דירה

3

לא במסגרת מחיר למשתכן

דירה

2

נמכר

שליחה העתק קישור הדפסה

דירה 2 |

דגם C

"מובהר בזאת כי מחירי הדירות בפרויקט המפורסמים באתר מעודכנים על פי מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים בגין חודש יוני 2023, אשר התפרסם ביום 15.07.2023. מחירי הדירות יעודכנו בהתאם למדד מחירי תשומות הבנייה אשר יהיה ידוע ביום חתימת הסכם המכר בפועל, ובהתאם להוראות המכרז."

 

המחירים המופיעים באתר הינם לצורכי מידע בלבד. המדיות המצוינות באתר הינן מדירות לפני טיח ו/או כל ציפוי אחר. את החברה יחייבו תוכניות המכר והחוזה החתום בלבד. ט.ל.ח."

שליחה העתק קישור הדפסה

דירה 2 |

דגם C

"מובהר בזאת כי מחירי הדירות בפרויקט המפורסמים באתר מעודכנים על פי מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים בגין חודש יוני 2023, אשר התפרסם ביום 15.07.2023. מחירי הדירות יעודכנו בהתאם למדד מחירי תשומות הבנייה אשר יהיה ידוע ביום חתימת הסכם המכר בפועל, ובהתאם להוראות המכרז."

 

המחירים המופיעים באתר הינם לצורכי מידע בלבד. המדיות המצוינות באתר הינן מדירות לפני טיח ו/או כל ציפוי אחר. את החברה יחייבו תוכניות המכר והחוזה החתום בלבד. ט.ל.ח."

דירה

1

נמכר

שליחה העתק קישור הדפסה

דירה 1 |

דגם D

"מובהר בזאת כי מחירי הדירות בפרויקט המפורסמים באתר מעודכנים על פי מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים בגין חודש יוני 2023, אשר התפרסם ביום 15.07.2023. מחירי הדירות יעודכנו בהתאם למדד מחירי תשומות הבנייה אשר יהיה ידוע ביום חתימת הסכם המכר בפועל, ובהתאם להוראות המכרז."

 

המחירים המופיעים באתר הינם לצורכי מידע בלבד. המדיות המצוינות באתר הינן מדירות לפני טיח ו/או כל ציפוי אחר. את החברה יחייבו תוכניות המכר והחוזה החתום בלבד. ט.ל.ח."

שליחה העתק קישור הדפסה

דירה 1 |

דגם D

"מובהר בזאת כי מחירי הדירות בפרויקט המפורסמים באתר מעודכנים על פי מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים בגין חודש יוני 2023, אשר התפרסם ביום 15.07.2023. מחירי הדירות יעודכנו בהתאם למדד מחירי תשומות הבנייה אשר יהיה ידוע ביום חתימת הסכם המכר בפועל, ובהתאם להוראות המכרז."

 

המחירים המופיעים באתר הינם לצורכי מידע בלבד. המדיות המצוינות באתר הינן מדירות לפני טיח ו/או כל ציפוי אחר. את החברה יחייבו תוכניות המכר והחוזה החתום בלבד. ט.ל.ח."

קרקע

קומת מסחר