מחיר למשתכן

תכנית "מחיר למשתכן" הינה שיטת שיווק חדשה שיזם משרד הבינוי והשיכון.
התכנית מאפשרת לרוכשי דירה ראשונה לרכוש דירה במחיר הנמוך ממחירי השוק.

צפריר וזוהר שרבט

צפריר וזוהר שרבט הינה חברת בנייה מובילה הניצבת בחוד החנית
של הכוחות המובילים בענף הנדל"ן בישראל. החברה מתמחה
ביזמות ובניית מגורים, מרכזי מסחר ותעסוקה, ומסווגת בסיווג
קבלני ג'5 (סיווג בלתי מוגבל) בפנקס הקבלנים. האחים צפריר
וזוהר הם קבלני בניין, יזמים ומבצעים מצליחים, שהביאו עימם
רוח צעירה, דינמית ויצירתית לתחום.

מקרא

פרוייקטים שאוכלסו

פרוייקטים בשיווק

פרוייקטים בתכנון

Map of Western Union Locations
Map of Western Union Locations

פסגות אפק מתאפיינת בפארקים הירוקים הגדולים שהיא מציעה לתושביה

מרכזי המסחר הקניות והבילוי, מסעדות ותרבות ממש במרחק הליכה

פסגות אפק מציעה מגוון רחב של מוסדות חינוך ייחודיים ואיכותיים. בהם בתי ספר יסודיים ותיכוניים, גני ילדים ומסגרות חינוכיות פרטיות.

קרבה לצירי התחבורה הראשיים היציאה לכביש 5, כביש 6, כביש 444

תחבורה ציבורית נוחה ונגישה תושבים לתחנות הרכבת וקווי האוטובוס למרכזי העיר ומחוצה לה.

איכות חיים – המלווה בשקט, שלווה, ברחובות מוקפים ירוק המקנים תחושה משפחתית וקהילתית.

פרויקט u-afek, מבית צפריר וזוהר שרבט, הנו פרויקט ייחודי בשכונה, הוא
מאופיין ב 10 בנייני בוטיק ייחודיים, המתכוננים בקפידה בתכנון
אדריכלי רחב ידיים הכולל דירות מרווחות שקטות ונוחות.
זאת לצד קומת מסחר ייחודית המנגישה את כל הצרכים היום-יומיים
במרחק מעלית- החל מפארם, דרך ירקן איכותי, בית הקפה השכונתי ועוד –
כאשר במרכז קומת המסחר ניצבת פיאצה ירוקה ורחב אשר תשמש כמרכז
פעילות חברתית, מקום מפגש לתושבים וגם מרכז לפעילויות קהילתיות ואירועים מגוונים.

כל מה שאתם צריכים - נמצא כאן

הנפקת תעודת זכאות כדי להירשם לפרויקט "מחיר למשתכן" תחילה עליכם להנפיק "אישור זכאות" ע"פ התנאים המוצגים באתר משרד הבינוי והשיכון בכתובת: www.moch.gov.il הנפקת התעודה עצמה מתבצעת באמצעות אחת מחברות ההרשמה: מרכז אלונים מקבוצת מ.ג.ע.ר, מילגם, עמידר. תעודת הזכאות תונפק לאחר הוכחת עמידת המבקש בקריטריונים שנקבעו על ידי משרד הבינוי והשיכון. אם יש בידכם אישור זכאות של מחיר למשתכן במתכונת הישנה או במסלול מחיר מטרה, תוכלו להשתמש בו ובתנאי שהינו בתוקף ליום ההרשמה להגרלה.
*הערה – יובהר כי המידע המחייב בדבר הנפקת תעודת הזכאות הינו זה אשר מופיע באתר משרד הבינוי והשיכון והמידע באתר הייעודי לפרויקט מפורסם לרקע כללי בלבד.

משרד השיכון יפתח את ההגרלה למשך 22 יום באמצעות אתר הגרלות ייעודי המיועד לבעלי אישורי זכאות בתוקף בלבד. במסגרת ההרשמה תדרשו להזין את מספר תעודת הזהות של הזוכים ואת מספר אישור הזכאות כמפורט באישור הזכאות. כתובת האתר: www.dira.moch.gov.il
פתיחת ההרשמה לפרוייקט תפורסם בעיתונות הכתובה ע"י החברה.
** מומלץ כי טרם ההרשמה להגרלה תתייעצו עם בנק משכנתאות לבדיקת האפשרויות הכלכליות העומדות בפניכם לצורך מימון רכישת הדירה.

ההגרלה תתקיים עד 10 ימים לאחר סיום ההרשמה לפרויקט. ההגרלה תתבצע ע"י משרד השיכון. ההגרלה הינה על המיקום בסדר בחירת הדירות, כלומר, הזוכה שעלה ראשון יבחר את הדירה הראשונה בפרויקט, הזוכה השני יבחר שני וכך על פי הסדר.
** הודעה על שמות הזוכים ועל המיקום בבחירת הדירה, תשלח בדואר אלקטרוני ובדואר רשום ע"י משרד הבינוי והשיכון. הודעה תינתן גם לנרשמים אשר לא עלו כלל בהגרלה. בשלב זה, אין לפנות באופן יזום למשרדי החברה. חברת צפריר וזוהר שרבט תזמן אתכם לכנסי הסברה ואירועי בחירת דירות לפי המס' הסידורי של הזכייה בהגרלה.

חברת צפריר וזוהר שרבט תשלח לזוכים בהגרלה (באמצעות טלפון/דוא"ל) את המידע הנדרש לצורך בחירת הדירה ורכישתה. בתקופה שבין שליחת המידע לאירוע בחירת הדירות, על הרוכש להחליט באיזו דירה הוא מעוניין. כמו כן, על הרוכש להתכונן מראש ולהכין רשימת עדיפויות מבעוד מועד. ניתן להתעדכן בכל רגע נתון באתר האינטרנט של החברה ובאתר של משרד השיכון אודות מלאי הדירות הנותר לרכישה בפרויקט. אנו ממליצים לבדוק מבעוד מועד את אפשרות מימון הדירה ולוודא שאתם זכאים לקבל אישור עקרוני לקבלת הלוואה מובטחת במשכנתא מאחד הבנקים למשכנתאות.
ניתן להתעדכן בכל רגע נתון באתר האינטרנט של החברה אודות מלאי הדירות

הליך בחירת הדירה מוגבל מראש ל- 45 דקות בלבד. במעמד הפגישה יציגו הזוכים את האישורים הנדרשים לרבות: הודעת זכייה, ייפויי כוח :
1-ייפוי כוח לבן/בת הזוג – במידה ואחד מבני הזוג לא יוכל להגיע לבחירת דירה יש להציג ייפוי כוח מבן הזוג לבחירת דירה , ותעודה מזהה.
3- ייפוי כוח נוטוריוני בן זוג – יש להציג באם אחד מבני הזוג לא יוכל להגיע לחתימת הסכם מכר. ותעודה מזהה.
2-ייפוי כוח נוטוריוני לצד ג' -יש להציג באם 2 בני הזוג לא מגיעים לבחירת הדירה ו / או לחתימת הסכם מכר , ותעודות מזהות.
במהלך הפגישה האישית לבחירת הדירה הרוכשים יחתמו על טופס בחירת דירה אשר נוסחו יפורסם באתר הייעודי לפרויקט. חשוב לדעת כי לרוכש הדירה לא תהיה אפשרות לשנות את בחירתו. אי הגעה במועד ובזמן שנקבע לפגישת "בחירת הדירה" תבטל את זכותכם לבחירת דירה. סדר בחירת הדירות הינו לפי מיקום הזכייה בהגרלה. במידה והבחירה היא זוגית, על שני בני הזוג להגיע לבחירת הדירה.

לפגישת בחירת הדירה חייבים להגיע כל הזוכים הרשומים בטופס אישור הזכייה אשר נשלח אליכם על ידי משרד השיכון. במעמד החתימה על טופס בחירת הדירה, ייגבה סך של 2000 ₪ כדמי רצינות אשר לא יוחזרו במקרה של ביטול. במידה ויחתם הסכם מכר אזי יקוזז סכום זה ממחיר הדירה הסופי. מובהר כי חתימה על טופס בחירת הדירה מהווה אישור לסיום הליך בחירת הדירה.

מודגש כי אין התחייבות כלשהי מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת. הנ"ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה.

מובהר כי חוזה המכר ונספחיו נבדקו ואושרו ע”י משרד הבינוי והשיכון ולא יתקבלו השגות או בקשות לשינוי הנוסח ולא יתנהל לגביהם משא ומתן משפטי. חתימה על חוזה מכר לרכישת הדירה יכולה להיות מיד לאחר סיום הליך בחירת הדירה כמפורט בשלב 5 לעיל או לאחר 30 ימים קלנדריים מיום בחירת הדירה וחתימה על טופס בחירת דירה.
במידה והזכייה היא זוגית, על שני בני הזוג להגיע לחתימת החוזה. במידה ורק אחד מבני הזוג מגיע, יש להצטייד בייפוי כוח נוטריוני.
לא ניתן להוסיף או להחסיר משמות הזוכים.
הערה כללית בכל מקרה של אי עמידה בכל אחד מהמועדים המצוינים, בכל שלב שהוא, תהיה אפשרות לפסול את הזכייה ו/או לשנות את מיקום הזוכה בסדר בחירת יחידות הדיור, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה המנהלת, לרבות במקרה בו הזוכה לא הגיע במועד שנקבע לו לבחירת הדירה ו/או לא הגיע לחתום על הסכם המכר במועד שנקבע לו.
*המועדים המצוינים עשויים להשתנות בהתאם להחלטת משרד הבינוי והשיכון. המידע המחייב הוא זה המופיע באתר משרד הבינוי והשיכון, המידע באתר זה הוא לרקע כללי בלבד.

לתשומת ליבכם!

בכל מקרה של אי עמידה בכל אחד מהמועדים המצוינים, בכל שלב שהוא, תהיה אפשרות לפסול את הזכייה ו/או לשנות את מיקום הזוכה בסדר בחירת יחידות הדיור, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה המנהלת, לרבות במקרה בו הזוכה לא הגיע במועד שנקבע לו לבחירת הדירה ו/או לא הגיע לחתום על הסכם המכר במועד שנקבע לו. *המועדים המצוינים עשויים להשתנות בהתאם להחלטת משרד הבינוי והשיכון.המידע המחייב הוא זה המופיע באתר משרד הבינוי והשיכון, המידע באתר זה הוא לרקע כללי.

לבחירת הדירה המבוקשת עברו עם העכבר על גבי ההדמיה ולחצו על הבניין הרצוי
בניין מס’ –
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 

מפרטי מכר

בניין 1

דירה 1

דירה 2

דירה 3

דירה 4

דירה 5

דירה 6

דירה 7

דירה 8

דירה 9

דירה 10

דירה 11

דירה 12

דירה 13

דירה 14

דירה 15

דירה 16

דירה 17

דירה 18

בניין 2

דירה 1

דירה 2

דירה 3

דירה 4

דירה 5

דירה 6

דירה 7

דירה 8

דירה 9

דירה 10

דירה 11

דירה 12

דירה 13

דירה 14

דירה 15

דירה 16

דירה 17

דירה 18

דירה 1

דירה 2

דירה 3

דירה 4

דירה 5

דירה 6

דירה 7

דירה 8

דירה 9

דירה 10

דירה 11

דירה 12

דירה 13

דירה 14

דירה 15

דירה 16

דירה 1

דירה 2

דירה 3

דירה 4

דירה 5

דירה 6

דירה 7

דירה 8

דירה 9

דירה 10

דירה 11

דירה 12

דירה 13

דירה 14

דירה 15

דירה 16

בניין 5

דירה 1

דירה לובי

דירה 2

דירה 3

דירה 4

דירה 5

דירה 6

דירה 7

דירה 8

דירה 9

דירה 10

דירה 11

דירה 12

דירה 13

דירה 14

בניין 6

דירה 1

דירה לובי

דירה 2

דירה 3

דירה 4

דירה 5

דירה 6

דירה 7

דירה 8

דירה 9

דירה 10

דירה 11

דירה 12

דירה 13

דירה 14

בניין 7

דירה 1

דירה 2

דירה 3

דירה 4

דירה 5

דירה 6

דירה 7

דירה 8

דירה 9

דירה 10

דירה 11

דירה 12

דירה 13

דירה 14

דירה 15

דירה 16

דירה 17

דירה 18

בניין 8

דירה 1

דירה 2

דירה 3

דירה 4

דירה 5

דירה 6

דירה 7

דירה 8

דירה 9

דירה 10

דירה 11

דירה 12

דירה 13

דירה 14

דירה 15

דירה 16

דירה 17

דירה 18

בניין 9

דירה 1

דירה 2

דירה 3

דירה 4

דירה 5

דירה 6

דירה 7

דירה 8

דירה 9

דירה 10

דירה 11

דירה 12

דירה 13

דירה 14

דירה 15

דירה 16

בניין 10

דירה 1

דירה 2

דירה 3

דירה 4

דירה 5

דירה 6

דירה 7

דירה 8

דירה 9

דירה 10

דירה 11

דירה 12

דירה 13

דירה 14

דירה 15

דירה 16

שאלות תשובות

ברכות על זכייתך, יש להמתין לקבלת עדכון כתוב במייל מחברת המשווקים של "צפריר וזוהר שרבט". במסגרת העדכון, תקבל את כל הפרטים על מועדי כנסי הסברה ואירוע המכירות.

להמתין לעדכון מהמשווקים. משווקי החברה מקבלים עדכון מחברת הבקרה ומעדכנים אתכם במייל על פתיחת סבב חדש. יש לציין שהעניין לוקח מס ימים, לכן יש להיאזר בסבלנות עד לקבלת זימון מהם.

כן, חברת צפריר וזוהר שרבט הינה חברה יזמית ומבצעת, מה שאומר שמרגע הזכייה ועד קבלת הדירה אתם מקבלים ליווי צמוד תחת קורת גג אחת.

מענה לשאלות אלו יינתן בכנסי הסברה ומכירה. בנוסף יש מייל ייעודי לשאלות , תוכלו לפנות אליו בכתובת rh@shrbatltd.co.il בנוסף ניתן להתעדכן באתר הפרויקט המיועד לזוכים, האתר מתעדכן אונליין ובו נמצאים כל הפרטים שתרצו לדעת.

הדבר תלוי פרויקט ותלוי באישור של משרד הבינוי והשיכון. מכירה ללא הגרלה תהא לאחר מיצוי כל רשימות הזוכים בהגרלה ובהגרלות ההמשך או חידוש הרשמה מטעם משרד הבינוי והשיכון.

חברתנו תשלח אליכם באמצעות הדוא”ל זימון אישי לבחירת דירה.

זה הזמן לבדוק באתר האינטרנט של הפרויקט את מלאי הדירות הזמין ולהכין רשימת עדיפויות לפי מיקומכם בהגרלה. אתר זה מתעדכן אונליין לאחר כל בחירת דירה (מופיע תאריך ושעת העדכון האחרון).

לבחירת הדירה יש להגיע עם תעודת זהות, הודעת זכייה, אישור זכאות בתוקף, וצ’ק על סך 2,000 ש”ח. במקרה ואחד מבני הזוג הזוכים אינו יכול להגיע במועד בחירת הדירה – על בת או בן הזוג השני להגיע עם ייפוי כוח חתום ומאומת ע”י עורך דין, וצילום תעודת זהות של בן או בת הזוג שאינם נוכחים. ייפוי כוח נמצא במסמכים משפטיים באתר האינטרנט של הפרויקט.
שכ"ט עורך דין הוא 5,375 ₪ בתוספת מע"מ.

בגין השתתפות בהוצאות המשפטיות של המוכר, ישולם על ידי הרוכש בנוסף לסכום התמורה, סך נוסף על סך 5,374 ₪ בתוספת מע"מ כדין או לחלופין סך השווה ל-0.5% של התמורה בתוספת מע"מ כדין (לפי הנמוך). סכום זה ישולם על ידי הקונה במעמד חתימת ההסכם, לפקודת עורכי הדין של המוכר והכל בהתאם ובכפוף להוראות חוק המכר.

אנו לא ממליצים על ייפוי כוח נוטריוני. העלות להנפקת ייפוי כח נוטריוני במחיר למשתכן תהיה על החברה ואין בכך צורך. אנו מחתימים את הרוכשים על ייפוי כח רגיל, אשר מייפה כח לעורכי הדין, כפי שאנו מחתימים בשאר הפרויקטים.

 

בוודאי, בעת המכירה אנו מעדכנים את המלאי המבוקש, כך שגם אם התור שלך נקבע לשעה מאוחרת יותר, תוכל להתעדכן לפני באתר ולראות מהן הדירות שנמכרו והוסרו מהמלאי.

יש להיכנס לאתר ההגרלות של משרד הבינוי והשיכון > אזור אישי > ההגרלות שלי< ביטול זכייה.

במידה וזוכה שלפנייך לא הגיע למועד בחירת הדירה שנקבע לו- מלאי הדירות בפרויקט נשאר זמין לרכישה ולרשותך מלאי גדול יותר אך יש לחכות לעדכון על כך, אתם תראו זאת באתר הפרויקט שמתעדכן אונליין כמו כן, אין שינוי במועד אליו זומנת לבחירת הדירה.

אין אפשרות לשנות את בחירתך לאחר חתימה על טופס בחירת דירה.

חוזה המכר והמסמכים המשפטיים עברו אישור ובקרה ע”י משרד הבינוי והשיכון ואינם ניתנים לשינוי.

חתימת החוזה תתאפשר ביום בחירת הדירה או בטווח של עד 30 יום קלנדריים מבחירת הדירה. אנו ממליצים לבוא מוכנים עם כל המידע לרבות קריאת והבנת החוזה והמסמכים הנמצאים באתר זה על מנת לחתום ביום הבחירה ובכך לחסוך הגעה ליום נוסף.

החומרים המשפטיים עומדים לרשותכם באתר ואינם ניתנים לשינוי, כאמור אתם מוזמנים לעיין בהם טרם הגעתכם לבחירת הדירה ובכך להיות מוכנים לחתום על חוזה המכר והמסמכים משפטיים.

לחתימת החוזה יש להביא תעודת זהות ופנקס צ’קים.

כן, יש להביא את המסמכים הרלוונטיים גם לחתימה וגם לבחירת הדירה.

אירועים ועדכונים

כנס הסברה מוקלט